Ferritmagneter

  • Högkvalitativ ferritmagnet Y10Y25Y33

    Högkvalitativ ferritmagnet Y10Y25Y33

    Ferrit är en ferrimagnetisk metalloxid.När det gäller elektriska egenskaper är resistiviteten hos ferrit mycket större än för elementära metaller eller legerade magnetiska material, och den har också högre dielektriska egenskaper.Ferriternas magnetiska egenskaper visar också att de har hög permeabilitet vid höga frekvenser.Därför har ferrit blivit ett icke-metalliskt magnetiskt material som ofta används inom området för högfrekvent svag ström.På grund av den låga magnetiska energin som lagras i enhetsvolymen av ferrit, är den magnetiska mättnadsinduktionen (Bs) också låg (vanligtvis endast 1/3~1/5 av rent järn), vilket begränsar dess användning i låga frekvenser som kräver högre magnetisk energi densitet.